Om cookies

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt måste samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies. Gamla Stans Advokatbyrås hemsida använder cookies. En cookie är en liten fil som sparas lokalt på din dator och som används av en server för identifiering. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Några cookies på gamlastansadvokater.se är dock nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Övriga cookies används i vårt förbättringsarbete.

När används cookies på gamlastansadvokater.se?

Cookies används för funktioner där vi behöver hålla reda på användaren och eventuella inställningar som denne gjort. Vi använder även cookies för att samla in statistik om hur vår webbplats används, vilka sidor på webbplatsen som besöks mest respektive minst ofta och hur många besökare vi har på webbplatsen under olika perioder av året. Detta gör vi för att kunna förbättra webbplatsen för våra besökare.

GDPR 

Information från Gamla Stans Advokatbyrå angående behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Gamla Stans Advokatbyrå är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvätts-kontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av Bokföringslagen.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Gamla Stans Advokatbyrå enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen förärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Gamla Stans Advokatbyrå om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få delav dina personuppgifter i ett maskinläsbart format [eller, om det är teknisktmöjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar]. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till entillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.  

Kontakta oss på info@gamlastansadvokat.se eller adress nedan om duhar några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarigär Gamla Stans Advokatfirma, org.nr. 556586-4310, Munkbrogatan, Box 2358, 08-406 03 10, www.gamlastansadvokat.se.