Gamla Stans Advokatbyrå är ett team av starkt engagerade advokater. Vi kämpar för dina rättigheter.
Detta är Gamla Stans Advokatbyrå

Experter inom brottmål och vårdnadsmål

Befinner du dig i en utsatt situation? Då finns vi här för dig.

Hos oss träffar du advokater som är experter på sina områden, med över tjugofem års erfarenhet i branschen. Vi sätter våra klienters behov först och anpassar oss efter dina förutsättningar.

Har du blivit utsatt för ett brott?
Om du har blivit utsatt för ett brott kan du har rätt till ett målsägandebiträde, som är kostnadsfritt för dig. Vi närvarar vid förhör och i domstol och vi stödjer dig från anmälan till dom. Våra advokater har en mycket stor kunskap och erfarenhet av att ge stöd och hjälp till den som är utsatt för brott.
Kontakta oss för konsultation
Är du misstänkt för ett brott? Är du kallad till förhör?
Våra advokater arbetar målmedvetet och engagerat för dig. Hos oss får du ett försvar av en advokat som kämpar för dina rättigheter. Kontakta oss direkt om du blivit kallad till polis eller domstol. Du väljer själv advokat, ju tidigare vi kommer in i ärendet desto bättre. Vi närvarar från ditt första förhör och ser till din rätt genom hela rättsprocessen.
Kontakta oss för konsultation

Ditt behov – Vårt jobb

På Gamla Stans Advokatbyrå åtar vi oss uppdrag inom brottmål, familjerätt, asylrätt, LVU- och LVM- och LPT, LRT.

Behöver du hjälp med vårdnad eller umgänge?
Vi på Gamla Stans advokatbyrå arbetar främst med frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Vår målsättning är att ge våra klienter rätt juridiska förutsättningar under hela processen. Vi ser alltid till ditt och barnets bästa. Du är varmt välkommen att kontakta oss för att boka in ett möte med en av våra advokater. Vi hjälper dig ansöka om rättshjälp eller rättsskydd.
Kontakta oss för konsultation
Detta gör vi bäst

Familjerätt

Vi på Gamla Stans Advokatbyrå arbetar främst med frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Det är viktiga frågor som har stor betydelse för dig och ditt barn. Det är en komplex och känslig process att vara i en tvist med någon som du har haft en nära relation med. Vi har förståelse och erfarenhet för den problematiken. Fokus för vårt arbete i familjerättsliga mål är att se till dig och ditt barns bästa.

Asylrätt

Enligt lagen ska den som söker asyl och är i behov av asyl få stanna. I praktiken krävs dock ofta att man företräds av ett offentligt biträde som behärskar asylrättens regelverk. På Gamla Stans Advokatbyrå har vi en lång erfarenhet av att arbeta som biträde i asylrätt.

Right of asylum

When seeking asylum from persecution in Sweden, one has the right to be represented by a public council. At Gamla Stans Lawfirm we have a substantional experience of representing these matters in court.

Brottmål

När man blir misstänkt för ett brott så har man ofta rätt till en offentlig försvarare. Den offentlige försvararens uppgift är att tillvarata den misstänktes intressen och företräda den genom hela rättsprocessen. Som brottsoffer kan du ha rätt till ett målsägandebiträde beroende på brottets karaktär.

LVU och LVM utgör social tvångslagstiftning där den enskilde kan ha stort behov av juridisk hjälp i form av juridiskt biträde.

LPT och LRV innefattar medicinska tvångsåtgärder som även där kan medföra djupt ingripande för den enskilde. Behovet i dessa ärenden är ofta stort och vi åtar oss uppdrag i samtliga fall.

Så här fungerar det

Vi som arbetar här
Cecilia Westberg Ljungstedt
Advokat
Cecilia är advokat sedan 1997 och åtar sig uppdrag inom familjerätt och brottmål. Hon är en av Sveriges mest erfarna och kompetenta familjerättsadvokater och har en stor erfarenhet som brottmålsadvokat. Cecilia företräder sina klienter målinriktat och med stort engagemang. Hon anlitas ofta som föreläsare i frågor om barnets bästa och våld i nära relationer. Cecilia sätter alltid barnets bästa i fokus.
Cecilia Westberg Ljungstedt
Advokat
Cecilia är advokat sedan 1997 och åtar sig uppdrag inom familjerätt och brottmål. Hon är en av Sveriges mest erfarna och kompetenta familjerättsadvokater och har en stor erfarenhet som brottmålsadvokat. Cecilia företräder sina klienter målinriktat och med stort engagemang. Hon anlitas ofta som föreläsare i frågor om barnets bästa och våld i nära relationer. Cecilia sätter alltid barnets bästa i fokus.
Magnus Ljungstedt
Advokat
Advokat Magnus Ljungstedt arbetar sedan 2002 som brottmålsadvokat. Magnus har stor erfarenhet av grova våldsbrott, narkotikabrott och sexualbrott. Han har sedan början av 90-talet arbetat med frågor om asyl och uppehållstillstånd. Magnus drivs av att värna om den enskilda människan och att motarbeta orättvisor.
Magnus Ljungstedt
Advokat
Advokat Magnus Ljungstedt arbetar sedan 2002 som brottmålsadvokat. Magnus har stor erfarenhet av grova våldsbrott, narkotikabrott och sexualbrott. Han har sedan början av 90-talet arbetat med frågor om asyl och uppehållstillstånd. Magnus drivs av att värna om den enskilda människan och att motarbeta orättvisor.
Finansiering & rättshjälp

Arvoden familjerättsliga tvister

I många fall har du som klient rätt till ekonomisk hjälp för att bekosta advokatarvodet i familjerättsliga tvister. Vi hjälper dig att undersöka dina möjligheter till att få ekonomiskt bidrag. Det kan ske genom ditt försäkringsbolag, såsom rättsskydd eller, i vissa fall, genom att staten beviljar statlig rättshjälp. Vi hjälper till med att ansöka om rättsskydd och rättshjälp för våra klienter.
Kontakta oss på 08-406 03 10

Arvoden brottmål

När du som misstänkt förordnas en offentlig försvarare bekostas advokatarvodet i de flesta fall av staten. Om du blir dömd för ett brott kan du bli ersättningsskyldig. För det fall att du inte blivit tilldelad en offentlig försvarare kan du anlita oss som ditt privata försvar. Om du varit utsatt för ett brott och får ett målsägandebiträde är det alltid kostnadsfritt för dig.