Socialrätt

Socialrätt är ett brett område som innefattar sociala myndigheters beslut som berör enskilda. Vi arbetar främst med ärenden som rör lagen om vård av unga (LVU), lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om vård av missbrukare (LVM).