Är du misstänkt för ett brott?

När någon blir misstänkt för ett brott så har man oftast rätt till en offentlig försvarare. Försvararens uppgift är att genom hela processen se till att den misstänktes rätt blir iakttagen. Som misstänkt har man alltid rätt att själv begära att en viss advokat ska bli utsedd till ens offentliga försvarare. Ju tidigare vi kommer in i ärendet, desto bättre!

Har du blivit utsatt för ett brott?

Om man utsatts för brott kan man under vissa förutsättningar få ett målsägandebiträde som ska arbeta för ens bästa genom hela förundersökningsprocessen och fram till och med domstolsförfarandet. En av målsägandebiträdets uppgifter är att föra talan om skadestånd för den brottsutsatte. Precis som är fallet med en försvarare, har man alltid rätt att själv önska vem som ska förordnas som målsägandebiträde, och även här gäller – ju tidigare vi kommer in i ärendet, desto bättre!