Asylrätt

Som asylsökande söker man skydd i Sverige. En asylsökande har ofta rätt till ett offentligt biträde som bekostas av staten. Ett uppdrag kan omfatta såväl vuxna som ensamkommande barn, ibland hela familjer.  Här kan du läsa mer om hur asylprocessen går till.