Niklas Österberg

Niklas är advokat.

Niklas åtar sig uppdrag inom alla humanjuridiska områden. Efter att avslutade studier arbetade Niklas på Nordens största advokatbyrå i många år. Under denna tid tog han även tjänstledigt för att arbeta som notarie vid tingsrätt. Han har varit yrkesverksam sedan 2005 och advokat sedan 2012.

Vid sidan om humanjuridiken åtar sig Niklas även civilrättsliga uppdrag, även innefattandes ekonomisk familjerätt. Niklas är med sin bakgrund en mycket välmeriterad processjurist och van att kämpa för klientens bästa inför domstol.

E -post: niklas@gamlastansadvokat.se
Telefon: 08-406 03 10 / 072-532 34 35