Emelie Kjell

Emelie är biträdande jurist.

Emelie åtar sig uppdrag inom brottmål, såsom målsägandeuppdrag och uppdrag som särskild företrädare. Hon arbetar även med uppdrag inom familjerätt, asylrätt samt LVM, LVU och LPT. Hon åtar sig både offentliga och privata uppdrag.

Emelie studerade juridik vid Stockholms universitet. Under och efter studierna arbetade hon vid en annan advokatbyrå. Hon utför sina uppdrag med engagemang, intresse och kunskap. Hon brinner för sina klienter och för att upprätthålla rättssäkerheten.

E-post: emelie.kjell@gamlastansadvokat.se
Telefon: 076-185 45 45