Cecilia Westberg Ljungstedt

Cecilia är advokat och delägare i Gamla Stans Advokatbyrå.

Cecilia har en stor kunskap och kompetens inom familjerätt och brottmål. Hon företräder klienten med stort engagemang och är målinriktad, med klientens bästa som fokuspunkt.

Cecilia brinner extra mycket för frågor som rör barn och deras bästa, vilket blivit hennes specialområde.

Hon har under många år anlitats som föreläsare i ämnen som rör barns bästa och våld i nära relationer.

Cecilia har arbetat med humanjuridik under hela sin yrkesverksamma karriär. Efter avslutad notariemeritering vid tingsrätt 1994 började Cecilia arbeta på advokatbyrå. Hon är medlem i Sveriges advokatsamfund sedan 1997.

E-post: cecilia.ljungstedt@gamlastansadvokat.se
Telefon: 08 - 406 03 10