5

När man får detta från en klient blir man väldigt glad. Som målsägandebiträde tillkommer ibland åtgärder utanför uppdraget. I det här fallet gick det mycket bra och klienten får behålla sitt ordningsvaktsförordnande och därmed sitt arbete!⚖️🙋🏻#rättvisa#jurist#målsägandebiträde#utanföruppdraget#menalltförklienten#vinst#ävendesmåräknas#ordningsvakt

4

ALLA förtjänar en opartisk och rättvis prövning. #göromgörrätt#gamlastansadvokatbyrå#rättvisa#aktuellt

7

Vår nya medarbetare på kontoret har tagit plats inne hos biträdande jurist Emelie Kjell. 🙈🙊🙉#design#helg#advokat#jurist#gamlastansadvokatbyrå