Arvoden

I många fall har en klient rätt till ekonomisk hjälp för att bekosta advokathjälpen.

Detta sker antingen genom försäkringsbolag (det ingår oftast s.k. rättsskydd i hemförsäkringar) eller, i vissa fall, genom att staten beviljar statlig rättshjälp. Vi hjälper till med att ansöka om rättsskydd och rättshjälp för våra klienter.